Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Wsparcie w opracowaniu informatycznego systemu zarządzania produkcją/świadczeniem usług.


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/14/29018/487522
Cena netto 30 000,00 zł Cena brutto 36 900,00 zł
Cena netto za godzinę 500,00 zł Cena brutto za godzinę 615,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-01 Termin zakończenia usługi 2020-03-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-15 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-30
Maksymalna liczba uczestników -
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu INNOWATOR ELEKTROTECHNIKI SP. Z O. O.
Osoba do kontaktu Mateusz Krain Telefon +48607940694
E-mail m.krain@bbc.edu.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
sługa doradcza ma na celu wsparcie w zakresie zaprojektowania systemu IT do zarządzania procesem produkcji i projektami Powyższa usługa ma obejmować takie działania jak: - Przeprowadzenie analizy organizacyjnej Zamawiającego; - Przeprowadzenie analizy obecnych procesów usługowych przedsiębiorstwa; - Przeprowadzenie analizy obecnych procesów związanych ze świadczonymi usługami; - Przeprowadzenie analizy obecnie posiadanych zasobów technicznych (w tym infrastruktury IT). Dane do analizy powinny zostać pozyskane poprzez: - Przeprowadzenie wywiadów z pracownikami Zamawiającego różnego szczebla; - Wykorzystanie wszystkich dostępnych źródeł dokumentacji procesowej (w postaci papierowej i elektronicznej); - Zidentyfikowanie napotykanych przez pracowników problemów na różnych etapach realizacji usług; - Rozpoznanie strategii biznesowej Zamawiającego (konsultacje z Zarządem oraz kadrą kierowniczą). W wyniku przeprowadzonej analizy musi zostać opracowany projekt nowego systemu informatycznego odpowiadający potrzebom Zamawiającego, zawierający szczegółowe opisy uwzględnionych procesów, a także wymaganej funkcjonalności, struktur danych, raportów, wskaźników oraz pulpitów menedżerskich.
Drukuj do PDF