Kategorie usług
 
Menu

Kurs na prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C, CE


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/14/27851/487496
Cena netto 5 800,00 zł Cena brutto 5 800,00 zł
Cena netto za godzinę 34,12 zł Cena brutto za godzinę 34,12
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 170
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-06 Termin zakończenia usługi 2020-03-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-14 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-15
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C1, C1+E, C, C+E- 140 godz.
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 2.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
OSK DUET
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
WORD
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "DUET" Robert Bęben
Osoba do kontaktu Robert Bęben Telefon 696 840 014
E-mail duetosk@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia „Kurs na prawo jazdy kat. CE oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C, CE” jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu kierowcy kat. C. Uczestnik posiądzie umiejętności potrzebne do przystąpienia oraz zdania Państwowego Egzaminu na Prawo Jazdy oraz kwalifikację w zakresie kat. C, CE.
Drukuj do PDF