Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat.C z egzaminem państwowym - Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa, M-BONY


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/13/21891/487270
Cena netto 3 152,50 zł Cena brutto 3 152,50 zł
Cena netto za godzinę 48,50 zł Cena brutto za godzinę 48,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 65
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-03 Termin zakończenia usługi 2020-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-14 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-28
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Szkolenie kandydatów na kierowców kategorii C prawa jazdy
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Uczestnik kursu uzyskuje dokument prawa jazdy wydany przez Urząd Miasta / Starostę na podstawie Ustawy z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Urząd Miasta / Starosta
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Jan Wrzodek Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX
Osoba do kontaktu Barbara Połetek Telefon 508 868 877
E-mail szkoleniacodex@interia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kat C, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu poprzez wyposażenie tych osób w wiedzę i umiejętności ujęte w charakterystyce absolwenta kursu. Celem szkolenia jest również przygotowanie kursantów do złożenia egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego z prawa jazdy kat C.
Drukuj do PDF