Kategorie usług
 
Menu

ADR (podstawowy + specjalistyczny: cysterny, klasy 1 i 7) z egzaminem państwowym


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/12/7767/486674
Cena netto 2 600,00 zł Cena brutto 2 600,00 zł
Cena netto za godzinę 43,33 zł Cena brutto za godzinę 43,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-14 Termin zakończenia usługi 2019-12-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-14 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-14
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
ADR [podstawowy + specjalistyczny: cysterny, klasy 1 (wybuchowe) i 7 (promieniotwórcze)]
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ochota Wacław - Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców "Wiraż"
Osoba do kontaktu Teresa Idzik Telefon 785184785
E-mail oskwiraz@interia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
nabycie uprawnień do przewozu materiałów niebezpieczny ADR P, SC, 1 i 7
Drukuj do PDF