Kategorie usług
 
Menu

Inspektor badań magnetyczno-proszkowych MT 1+2


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/12/7539/486592
Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł
Cena netto za godzinę 125,00 zł Cena brutto za godzinę 125,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 40
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-06 Termin zakończenia usługi 2019-12-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-04
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Proces certyfikacji przeprowadzi jednostka certyfikująca osoby zgodznie z normą PN EN ISO EIC 17024:2012. Certyfikacja zostanie przeprowadzona również w oparciu o normę branżową PN EN 9712:2012.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
TUV SUD / Polski Instytut Certyfikacji
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
TUV SUD / Polski Instytut Certyfikacji
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zofia Rabsztyn Akademia Dobrej Jazdy
Osoba do kontaktu Ewelina Miodek Telefon
E-mail akademia.ewelina@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel edukacyjny – zwiększenie wiedzy oraz uzyskanie umiejętności. W zakres celu wyodrębniono trzy podstawowe składowe: Wiedza- Uczestnik szkolenia zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu badań nieniszczących, w tym doboru technik, interpretacji wyników badań, nadzorowania badań Umiejętności - zdobędzie umiejętności praktyczne w zakresie badań nieniszczących w tym, sprawdzania i nastawiania aparatury, wykonywania badań oraz umiejętności protokołowania wyników badań Kompetencje – uczestnik szkolenia zdobędzie kompetencje do wykonywania badań nieniszczących zgodnie z procedurami NDT, w tym zdobędzie kompetencje doboru technik badań, określenia metody stosowanej podczas badania, protokołowania wyników, sprawdzania i nastawiania aparatury, wykonywania i nadzorowania badań, interpretacji i oceny wyników zgodnie z normami, kodeksami, procedurami, wprowadzania wytycznych dla personelu 2giego stopnia lub niższego
Drukuj do PDF