Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym A2 - "Kierunek Kariera"


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/12/9545/486566
Cena netto 900,00 zł Cena brutto 900,00 zł
Cena netto za godzinę 15,00 zł Cena brutto za godzinę 15,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-20 Termin zakończenia usługi 2020-06-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-13 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-17
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny kursy, szkolenia doszkalające
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Tarnowska Szkoła Wyższa
Osoba do kontaktu Katarzyna Baran Telefon 14 657 10 55 wew. 12
E-mail kierownikadministracji@tszw.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest nabycie niezbędnej wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji językowych umożliwiające swobodną komunikację w języku angielskim na poziomie A2. Weryfikacja wiedzy następuje przez porównanie testu poziomującego przed i po realizacji usługi.
Drukuj do PDF