Kategorie usług
 
Menu

Diagnoza potrzeb rozwojowych wraz z analizą strategiczną i określeniem luk kompetencyjnych pracowników dla mikroprzedsiębiorstwa - Akademia Menadżera MŚP [KD ES]


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/12/6982/486191
Cena netto 2 500,00 zł Cena brutto 3 075,00 zł
Cena netto za godzinę 113,64 zł Cena brutto za godzinę 139,77
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 22
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-25 Termin zakończenia usługi 2020-06-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-12 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-22
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu H-consulting Wojciech Hołowacz
Osoba do kontaktu Agnieszka Oleksa Telefon +48 518 795 212
E-mail biuro@h-consulting.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym doradztwa jest realizacja Diagnozy Potrzeb Rozwojowych przedsiębiorstw z sektora MŚP, ze szczególną analizą strategii i kompetencji kadry kierowniczej. Usługa pozwala na precyzyjną charakterystykę planu rozwoju przedsiębiorstwa oraz jego pracowników, co daje możliwość wygenerowania kompleksowego planu rozwoju firmy.
Cel edukacyjny
Celem usługi jest nabycie przez jej uczestnika wiedzy i kompetencji potrzebnych do umiętności oceny potrzeb przedsiębiorstwa, w kontekście jego kierunków rozwoju oraz jego kadry kierowniczej. Podczas doradztwa zostanie opracowana „Diagnoza potrzeb rozwojowych” na podstawie analizy strategicznej przedsiębiorstwa, oraz analizy aktualnego, jak i zamierzonego poziomu kompetencji kadry menadżerskiej. Uczestnicy dowiedzą się, z jakimi problemami boryka się ich firma, jaka jest jej sytuacja względem konkurencji, jakie działania firmy prowadzą do rozwoju i zwiększenia zadowolenia klienta, oraz jaki jest potencjał firmy. Przeprowadzona diagnoza pozwoli również na dokładną analizę zajmowanego stanowiska przez uczestnika, jego kompetencji, wkładu w rozwój firmy oraz jakie kluczowe wyzwania przed nim stoją. Uczestnicy po zakończeniu doradztwa będą potrafili analizować i wdrażać odpowiednie ułatwienia w funkcjonowaniu firmy, jak i w komunikacji ze swoimi współpracownikami.


Drukuj do PDF