Kategorie usług
 
Menu

Kurs Masaż tkanek głębokich- mięśniowo-powięziowe rozluźnianie.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/08/11130/485660
Cena netto 2 500,00 zł Cena brutto 2 500,00 zł
Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 50,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-10 Termin zakończenia usługi 2020-01-19
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-08 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-10
Maksymalna liczba uczestników 24
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Kategorie dodatkowe KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów kształcenia.
pyt 2 Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
Certyfikat zawiera opis efektów kształcenia. Proces kształcenia oraz walidacji realizowane będą z zapewnieniem rozdzielności funkcji. Kurs kończy się egzaminem przeprowadzonym przez podmiot zewnętrzny w stosunku do instytucji szkolącej.
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn.: czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:
pyt 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub
Program kursu otrzymał pozytywne rekomendacje 5 pracodawców branży medycznej i rehabilitacyjnej.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Bartosz Przystaś
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Bartosz Przystaś
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu REHAMAX Monika Korfanty
Osoba do kontaktu Monika Korfanty Telefon +48512220494
E-mail biuro@rehamax.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
W trakcie szkolenia omówiona zostanie szczegółowa anatomia, funkcja oraz wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi mięśniami ludzkiego organizmu. Każdy z mięśni zostanie omówiony zarówno pod względem jego funkcji prawidłowej, jak i działania w hiper- lub hipotonii w zależności od przyjętego punktu stałego. Całość zostanie zebrana w ciągi mięśniowo-powięziowe i przeanalizowana w kontekście globalnych dysfunkcji w ciele. WIEDZA: poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu anatomii funkcjonalnej i biomechaniki ludzkiego ciała. Nabycie wiedzy na temat funkcji oraz wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi mięśniami ludzkiego organizmu. Nabycie wiedzy na temat ciągów mięśniowo-powięziowych w kontekście globalnych dysfunkcji w ciele. UMIEJĘTNOŚCI: nabycie praktycznych umiejętności świadomej palpacji poszczególnych warstw systemu mięśniowo-powięziowego. Nabycie umiejętności poszukiwania restrykcji w ciele pacjenta. Nabycie praktycznych umiejętności usuwanie restrykcji w celowany i indywidualny dla każdego pacienta sposób za pomocą technik mięśniowo-powięziowych. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Nabycie kompetencji samodzielnego i odpowiedzialnego stosowania terapii w relacjach z pacjentami oraz zdolności kształtowania dalszego rozwoju zawodowego w tym obszarze; wzbogacenie własnego warsztatu pracy, dające możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym oraz dzielenia się nabytymi doświadczeniami w zgodzie z kodeksem etyki zawodowej
Drukuj do PDF