Kategorie usług
 
Menu

Akademia Managera - Zarządzanie firmą & Zarządzanie strategiczne


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/08/46039/485658
Cena netto 4 420,00 zł Cena brutto 4 420,00 zł
Cena netto za godzinę 260,00 zł Cena brutto za godzinę 260,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 17
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-28 Termin zakończenia usługi 2020-01-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-28 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-28
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu BOGNACONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Bogna Zaborowska-Smagacz Telefon
E-mail bzs@bognaconsulting.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym szkolenia jest wyznaczenie misji przedsiębiorstwa, która wyznaczy wartości, jakie firma chce promować lub chronić (np. rzetelność, przyjazne nastawienie do klientów itp.) a także wizji, która będzie obrazem firmy w bliższej i dalszej przyszłości. Celem biznesowym usługi będzie w szczególności realizacja wyznaczonych celów strategicznych, czyli ulokowanych w czasie i przestrzeni zadań do wykonania, dzięki którym osiągnięcie wymarzonego stanu nabierze realnych kształtów, w tym wzrost realizacji założeń strategicznych w aspekcie finansowym (tj. wzrost realnych obrotów firmy o 5-10% w skali roku).
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu tematyki zarządzania samym przedsiębiorstwem, czyli co to jest zarządzanie, jakie są jego funkcje oraz jaka jest jego rola w oparciu o konkretną strukturę przedsiębiorstwa. Uczestnicy nauczą się czym są kierunki strategiczne, czyli droga, którą trzeba obrać, żeby zrealizować misję i wizję przedsiębiorstwa; nauczą się wyznaczać cele taktyczne, czyli cele konieczne do osiągnięcia na drodze wyznaczonej przez kierunki strategiczne, tj. miejsca, do których trzeba dążyć na tej drodze. Celem szkolenia jest również nauka czym są zadania operacyjne, czyli czynności niezbędne do realizacji celów taktycznych, bardzo konkretne i spełniające zasadę SMART.
Drukuj do PDF