Kategorie usług
 
Menu

W co graja ludzie - gry psychologiczne


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/08/14023/485490
Cena netto 3 100,00 zł Cena brutto 3 100,00 zł
Cena netto za godzinę 193,75 zł Cena brutto za godzinę 193,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-29 Termin zakończenia usługi 2020-01-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-13 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-28
Maksymalna liczba uczestników 23
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Constant Growth Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Maciej Bakonyi Telefon 533752988
E-mail m.bakonyi@cgrowth.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę na temat analizy transakcyjnej, która pomoże świadomie budować relacje w pracy i wskaże jak komunikować się w trudnych sytuacjach. Pozwala uczestnikom przeanalizować swoje mocne i słabe strony i określić swój styl zarządzania. Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu: filarów analizy transakcyjnej, rozróżniania komunikacji rzeczowej i emocjonalnej, rodzajów zawieranych transakcji, celów i podstawowych typów gier oraz rozpoznawania ich. W procesie uczenia się uczestnik nabywa praktyczne umiejętności z zakresu: identyfikacji gier psychologicznych stosowanych w pracy i przeciwdziałania ich negatywnym skutkom, poznania swojego indywidualnego nastawienia do pracy i tego, jak ono wpływa na innych oraz rozumienia zachowań innych i umiejętnego określania kluczowych obszarów do rozwoju. Ponadto szkolenie uświadamia jak zachowania i reakcje wpływają na sposób komunikowania się oraz ułatwia zdefiniowanie konsekwencji płynących ze swojego stylu zarządzania.
Drukuj do PDF