Kategorie usług
 
Menu

Kurs Dietetyki Klinicznej


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi E-learning
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/08/27138/485126
Cena netto 699,00 zł Cena brutto 699,00 zł
Cena netto za godzinę 8,74 zł Cena brutto za godzinę 8,74
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-24 Termin zakończenia usługi 2020-03-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-08 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-23
Maksymalna liczba uczestników 1000
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Kategorie dodatkowe KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Tak
pyt 2 Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
Tak
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn.: czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
nie dotyczy
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
nie dotyczy
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Polski Instytut Dietetyki
Osoba do kontaktu Aleksandra Plecety Telefon 22 125 33 88
E-mail kontakt@pid.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji z zakresu dietetyki klinicznej. - Stanu odżywiania człowieka – ocena i zaburzenia - Leczenia żywieniowego - Żywienia kobiet w ciąży - Nowotworów i chorób nerek, chorób układu krążenia i cukrzycy, chorób układu pokarmowego i wątroby Kurs prowadzony jest metodą e-learningową.


Drukuj do PDF