Kategorie usług
 
Menu

Budowanie zespołu w oparciu o komunikację asertywną wśród pracowników placówki oświatowej.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/08/17621/485068
Cena netto 3 125,00 zł Cena brutto 3 125,00 zł
Cena netto za godzinę 195,31 zł Cena brutto za godzinę 195,31
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-25 Termin zakończenia usługi 2020-04-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-08 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-25
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Agencja Reklamowa NXT Tomasz Madejski
Osoba do kontaktu Sylwia Sadowska Telefon 48 792 600 123
E-mail s.sadowska@change.info.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
S (SPECIFIC): Celem szczegółowym szkolenia pod nazwą „Budowanie zespołu w oparciu o komunikację asertywną wśród pracowników placówki oświatowej” jest podniesienie poziomu zaufania wśród pracowników poprzez wpływ na jakość skutecznej i efektywnej komunikacji w zespole. Udział w tym szkoleniu pozwoli: zniwelować błędy w przekazywaniu sobie wzajemnych informacji oraz podnieść poziom zaufania, tak ważnego w pracy zespołowej. M (MEASURABLE): Celem mierzalnym usługi jest zasad związanych z poprawną i czytelną komunikacją w zespole, co przyczyni się do eliminacji błędów organizacyjnych, niedociągnięć i zmniejszy ryzyko występowania trudnych sytuacji. Przełoży się to, na potencjalny wzrost obsługi i możliwość prowadzenia rozmów w zespole oraz z klientami placówki (rodzicami lub opiekunami prawnymi). Zakłada się, że na skutek zaimplementowania wiedzy i rozwiązań związanych z poprawną komunikacją nastąpi wzrost sprzedaży usługi do 5%, w porównaniu do naboru prowadzonego w poprzednim roku. A (AGREED): Celem uzgodnionym usługi dla firmy szkoleniowej jest wzrost poziomu referencji w zakresie doprecyzowanej grupy docelowej placówki edukacyjnej. Celem uzgodnionym dla Przedsiębiorstwa biorącego udział w szkoleniu jest wprowadzenie rozwiązań związanych z poprawną i asertywną komunikacją w zespole, a dla pracowników podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie asertywnej komunikacji. R (REALISTIC): Celem realnym usługi szkoleniowej jest wprowadzenie rozwiązań związanych z poprawną komunikacją w zespole. T (TIME RELATION): Celem terminowym, w którym efekty szkolenia zostaną osiągnięte jest 12 miesięcy od dnia zakończenia kursu.
Cel edukacyjny
Wiedza 1. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę z zakresu metoda efektywnej komunikacji i skutkach jej braku. 2. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę z zakresu ról zespołowych i sposobów działania poszczególnych członków zespołu. 3. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę z zakresu zasad asertywnego zachowania i konstruowania informacji zwrotnej. 4. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę z zakresu sposobów doceniania współpracowników. 5. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę z zakresu standardów związanych z prowadzeniem placówki w myśl zasad Montessori. Umiejętności 1. Uczestnik szkolenia nabędzie praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem metod efektywnej komunikacji i niwelowania skutków jej braku. 2. Uczestnik szkolenia nabędzie praktycznych umiejętności związanych z rolami zespołowymi i rozpoznawaniem działania poszczególnych członków zespołu. 3. Uczestnik szkolenia nabędzie praktycznych umiejętności związanych z zasadami komunikacji asertywnej - zasad komunikowania asertywnego i konstruowania informacji zwrotnej. 4. Uczestnik szkolenia nabędzie praktycznych umiejętności związanych ze sposobami doceniania współpracowników. 5. Uczestnik szkolenia nabędzie praktycznych umiejętności implementacji zasad prowadzenia placówki w myśl reguł Montessori. W trakcie szkolenia każdy z uczestników nabędzie kompetencje społeczne dotyczące umiejętnego: wykorzystywania elementów asertywnej komunikacji, rozwiązywania problemów zespołowych, budowania zaufania i pogłębiania relacji ze współpracownikami, dziećmi i rodzicami.


Drukuj do PDF