Kategorie usług
 
Menu

Zaawansowane arkusze kalkulacyjne - ECDL ADVANCED 2


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/05/10312/482594
Cena netto 572,00 zł Cena brutto 572,00 zł
Cena netto za godzinę 19,07 zł Cena brutto za godzinę 19,07
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 30
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-04 Termin zakończenia usługi 2020-03-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-02
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Osoba do kontaktu Kamil Brzozowski Telefon 507 124 216
E-mail ostroda@wmzdz.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat zaawansowanych funkcji programu Microsoft Excel na poziomie ECDL ADVANCED 2. Słuchacze zdobędą kluczowe umiejętności niezbędne do zaawansowanego używania arkusza kalkulacyjnego, zwiększając w ten sposób efektywność swojej pracy. Podczas realizacji szkolenia kursanci: - poznają i będą stosować zaawansowane opcje formatowania takie jak formatowanie warunkowe czy definiowanie własnych formatów liczbowych, - poznają i będą potrafić używać funkcje związane z operacjami logicznymi, statystycznymi  i finansowymi, - posiądą wiedzę i umiejętności  z zakresu tworzenia wykresów oraz zaawansowanych opcji formatowania wykresów, użycia tabel przestawnych do analizy danych, sortowania oraz filtrowania danych, definiowania scenariuszy, - poznają i będą wykonywać operacje w arkuszu z wykorzystaniem nazw przypisanych do zakresów komórek, makrodefinicji oraz szablonów, - będą potrafić definiować kryteria sprawdzania poprawności danych wprowadzanych do arkusza, - poznają i będą używać odnośników, importu danych do arkusza, śledzenia zmian, - dowiedzą się i będą potrafić porównywać i scalać skoroszyty oraz zabezpieczać arkusze.
Drukuj do PDF