Kategorie usług
 
Menu

Operator suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/04/43068/482348
Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 200,00 zł
Cena netto za godzinę 34,29 zł Cena brutto za godzinę 34,29
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 35
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-16 Termin zakończenia usługi 2019-12-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-19 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-23
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
TAK: operator suwnic, wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego.
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
TAK: Zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego.
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
TAK: operator suwnic, wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Urząd Dozoru Technicznego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Urząd Dozoru Technicznego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Zawodowego "OPERATOR" Konrad Skowron
Osoba do kontaktu Konrad Skowron Telefon 570909908
E-mail biuro@operator-osz.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT na operatora suwnic.
Drukuj do PDF