Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego C1 - kurs dla zapracowanych - czwartki (Kierunek Kariera, MBON) - usługa zdalna w okresie epidemii.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/02/10355/481702
Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 1 800,00 zł
Cena netto za godzinę 15,00 zł Cena brutto za godzinę 15,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 120
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-07 Termin zakończenia usługi 2020-05-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-02 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-06
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Axon System Paweł Hejduk Monika Boroń Spółka Cywilna
Osoba do kontaktu Paweł Hejduk Telefon +48604714391
E-mail sekretariat@axonsystem.edu.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji językowych do poziomu biegłego posługiwania się angielskim w podejmowanych działaniach zawodowych i kontaktu bezpośredniego z klientem.
Cel edukacyjny
Celem usługi jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego. Szkolenie na poziomie C1 przeznaczone jest dla osób, które osiągnęły poziom B2 (średnio-zaawansowany wyższy). Po ukończeniu szkolenia: W zakresie wiedzy Uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki, leksyki i fonologii języka angielskiego w zakresie właściwym dla poziomu C1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. W zakresie umiejętności Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów. Po zakończeniu kursu uczestnik będzie potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania; potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu. W zakresie kompetencji społecznych Uczestnik ma umiejętność podejmowania działań prowadzących do dalszego rozwijania kompetencji językowych, potrafi nawiązywać komunikację interpersonalną w języku angielskim w środowisku pracy na poziomie zaawansowanym, ma dosyć szczegółową świadomość różnic pomiędzy swoją kulturą rodzimą a anglosaską.
Drukuj do PDF