Kategorie usług
 
Menu

Grupowy kurs języka angielskiego na poziomie B1.2, 70 godzin lekcyjnych


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/02/7979/481671
Cena netto 1 500,00 zł Cena brutto 1 500,00 zł
Cena netto za godzinę 28,85 zł Cena brutto za godzinę 28,85
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 52
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-10 Termin zakończenia usługi 2020-06-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-10
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kursy języka angielskiego poziom B1.2
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu International House Szkoła Języka Angielskiego Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. k.
Osoba do kontaktu Grzegorz Chruszcz Telefon +48 52 322 35 15
E-mail bydgoszcz@inthouse.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego i osiągnięcie przez uczestników szkolenia założonego poziomu biegłości językowej.
Drukuj do PDF