Kategorie usług
 
Menu

Błędy w analizach urbanistyczno-architektonicznych stanowiących podstawę rozstrzygnięć przestrzennych w orzekanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o ustaleniu warunków zabudowy w świetle orzecznictwa SKO, WSA i NSA


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/31/9313/481108
Cena netto 409,00 zł Cena brutto 409,00 zł
Cena netto za godzinę 81,80 zł Cena brutto za godzinę 81,80
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 5
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-14 Termin zakończenia usługi 2020-01-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-31 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-07
Maksymalna liczba uczestników 35
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Osoba do kontaktu Marcin Wielgus Telefon 223519326
E-mail szkolenia@frdl.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
- Przedstawienie uczestnikom zagadnień z zakresu regulacji prawnych związanych z instrumentami planowania i zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem kwestii miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz błędów, jakie zawierają analizy urbanistyczno-budowlane. - Omówienie problemów dotyczących decyzji W.Z. i Z.T., w tym kwestii decyzji dotyczących ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy. - Zapoznanie uczestników z procedurami postępowania administracyjnego i aktami prawnymi dotyczącymi ustalania warunków zabudowy oraz zagospodarowania terenu. - Omówienie kwestii związanych z decyzją administracyjną dotyczącą ustalania warunków zabudowy oraz zagospodarowania terenu z uwzględnieniem zmian, przeniesienia oraz wygaśnięcia decyzji W.Z.
Drukuj do PDF