Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Profesjonalny wizerunek managera. Zasady dress code w biznesie.


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/29/10401/480064
Cena netto 1 700,00 zł Cena brutto 1 700,00 zł
Cena netto za godzinę 70,83 zł Cena brutto za godzinę 70,83
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-13 Termin zakończenia usługi 2019-12-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-30 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-12
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Tak, dokument potwierdzający uznanie kwalifikacje zawiera opis efektów uczenia się.
pyt 2 Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
Tak, proces kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji. Egzaminator nie uczestniczy w procesie kształcenia, nie jest etatowym pracownikiem firmy przeprowadzającej szkolenie. Egzaminator posiada umiejętności oraz doświadczenie w pełnieniu roli egzaminatora.
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn.: czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:
pyt 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub
Tak, dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w branży, co potwierdzają pozytywne rekomendacje od pracodawców. Jednostka szkoleniowa posiada takie rekomendacje od 6 pracodawców.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Nova Moda
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Nova Moda
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Katarzyna Michałowska Telefon 857112257
E-mail k.michalowska@zdz.bialystok.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności świadomego budowania wizerunku biznesowego. Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wpływu wyglądu osobistego pracownika na wizerunek przedsiębiorstwa oraz wie jakie narzędzia pomagają w jego budowaniu.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest rozwinięcie tych umiejętności i kompetencji, które pozwolą na właściwą autoprezentację w różnych sytuacjach zawodowych, pozwalającą na zbudowanie określonego wizerunku wobec pracowników, współpracowników i kontrahentów.
Drukuj do PDF