Kategorie usług
 
Menu

Indywidualny kurs języka angielskiego na poziomie A1 - Bony na szkolenia.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/29/10601/479468
Cena netto 9 180,00 zł Cena brutto 9 180,00 zł
Cena netto za godzinę 90,00 zł Cena brutto za godzinę 90,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 102
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-07 Termin zakończenia usługi 2020-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-30 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-31
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Usługa kończy się egzaminem The Global Language System. Uczestnik otrzymuje certyfikat zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) .
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Euroschool-Perfect Grażyna Gliszczyńska
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Fundacja The Global Language System
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EUROSCHOOL-PERFECT Grażyna Elżbieta Gliszczyńska
Osoba do kontaktu Grazyna Gliszczynska Telefon 856635331,604248328
E-mail biuro@perfect.ids.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie językowe na poziomie A1 pozwoli uczestnikom na wykorzystanie danej wiedzy w praktyce, rozwinięcie kompetencji społecznych w zakresie zdolności samodzielnego porozumiewania się w języku angielskim. Celem kształcenia będzie rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych : rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, mówienia i pisania. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie: • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim z uwzględnieniem zasad gramatycznych i ortograficznych • rozwijanie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem • doskonalenie umiejętności pisania zgodnie z określonymi kryteriami • uczenie stosowania podstawowych form wypowiedzi z dbałością o ich poprawność i estetykę • wdrażanie do wykorzystywania zdobytej wiedzy w działaniach praktycznych.


Drukuj do PDF