Kategorie usług
 
Menu

ADR podstawy wszystkich klas oraz specjalistyczny w cysternach - Kierunek Kariera Zawodowa


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/25/21891/478465
Cena netto 1 050,00 zł Cena brutto 1 050,00 zł
Cena netto za godzinę 25,00 zł Cena brutto za godzinę 25,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 42
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-06 Termin zakończenia usługi 2020-01-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-04 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-03
Maksymalna liczba uczestników 7
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Kurs ADR początkowy i doskonalący - szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Jan Wrzodek Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX
Osoba do kontaktu Barbara Połetek Telefon 508 868 877
E-mail szkoleniacodex@interia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z głównymi rodzajami zagrożeń występujących podczas przewozu towarów niebezpiecznych, działaniami zapobiegawczymi oraz czynnościami, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku. Ponadto szkolenie będzie obejmować takie zagadnienia, jak zasady oznakowania pojazdu, ładowania oraz rozładowywania pojazdu. Celem szkolenia jest również przygotowanie kursantów do zdania egzaminu i otrzymania świadectwa ADR.
Drukuj do PDF