Kategorie usług
 
Menu

Obsługa podestów ruchomych


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/24/9013/477266
Cena netto 700,00 zł Cena brutto 700,00 zł
Cena netto za godzinę 20,59 zł Cena brutto za godzinę 20,59
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 34
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-21 Termin zakończenia usługi 2019-12-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-24 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-14
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Akredytacja dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi na terenie województwa świętokrzyskiego w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w wymienionych we wniosku zakresach kształcenia: kursy z zakresu BHP: BHP szkolenia dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, służby bhp; kursy w zawodach budowlanych: betoniarz-zbrojarz, brukarz, malarz-tapeciarz, murarz-tapeciarz, malarz-tynkarz, posadzkarz-glazurkarz,
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Osoba do kontaktu Iwona Sitek Telefon 412743691
E-mail isitek@zdz.kielce.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi podestów ruchomych oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego w celu uzyskania uprawnień do obsługi podestów ruchomych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wymagań kwalifikacyjnych dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu, rodzajów urządzeń transportu bliskiego, stateczności, napędu, konstrukcji mocowania podstawy ładunkowej, działania podestów ruchomych, urządzeń zabezpieczających, czynności obsługowych, pracy w warunkach specyficznych, warunkach bezpiecznej pracy, procedur postępowania przy niebezpiecznym wypadku - umie samodzielnie wykonywać czynności obsługowe przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po jej zakończeniu, sprawdzać działanie urządzeń zabezpieczających, postępować zgodnie z wymaganiami i zasadami przepisów bhp oraz przeciwpożarowych, udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach przy pracy - posiadał umiejętność samokształcenia się. potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Drukuj do PDF