Kategorie usług
 
Menu

FDM Intensywny


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/23/16735/476722
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 4 500,00 zł
Cena netto za godzinę 97,83 zł Cena brutto za godzinę 97,83
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 46
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-30 Termin zakończenia usługi 2020-07-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-25 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-29
Maksymalna liczba uczestników 24
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Angitia Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Magdalena Krysiak Telefon 572 955 747
E-mail m.krysiak@angitia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
FDM jest kursem z zakresu terapii odkształceń układu powięziowego. Umiejętności, jakie daje kurs FDM, pozwalają przeprowadzić genialnie prostą i często trafną diagnostykę, opierającą się o wywiad, badanie palpacyjne oraz umiejętność czytania mowy ciała. Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności fizjoterapeutycznych z zakresu modelu FDM. WIEDZA: Uczestnik kursu posiada wiedzę z zakresu: anatomii oraz budowy sześciu dystorsji powięziowych, technik manipulacyjnych oraz najczęstszych błędów terapeutycznych. UMIEJĘTNOŚCI: uczestnik kursu posiada umiejętność odczytywania mowy ciała pacjenta jako głównego filaru diagnostycznego dystorsji układu mięśniowo-powięziowego, identyfikowania problemów i znajdowania na nie rozwiązań oraz planowania indywidualnego toku terapii u pacjenta z dystorsją układu powięziowego, dobierania środków wspomagających terapię w celu zmniejszenia podrażnienia tkankowego i przyspieszenia powrotu pacjenta do zdrowia. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Uczestnik kursu dzięki pozyskanej wiedzy i nabytym umiejętnościom potrafił wykorzystywać techniki leczenia wszystkich rodzajów dystorsji w obrębie całego ciała, przestrzegać zasad etycznych w podejmowanych działaniach w stosunku do pacjenta, stawiać dobro pacjenta na pierwszym miejscu oraz krytycznie oceniać efekty zastosowanego programu rehabilitacji p
Drukuj do PDF