Kategorie usług
 
Menu

Montażysta rusztowań budowlano montażowych


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/23/7356/476450
Cena netto 2 000,00 zł Cena brutto 2 000,00 zł
Cena netto za godzinę 25,00 zł Cena brutto za godzinę 25,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-28 Termin zakończenia usługi 2019-11-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-23 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-27
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs z zakresu montażu rusztowań budowlano - montażowych, metalowych - 80 godz.
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na stanowisku Montażysta rusztowań budowlano - montażowych metalowych - montaż i demontaż.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
IMBiGS
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
IMBiGS
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu
Osoba do kontaktu Adela Prachowska Telefon +48166782404
E-mail kursy@zdz-przemysl.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie Uczestników kursu do prawidłowego wykonywania zawodu montarzysty rusztowań w zakresie budowy, montażu i demontażu i przebudowy rusztowań oraz eksploatacji rusztowań, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Drukuj do PDF