Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie z przedłużania rzęs metodami objętościowymi 2-3D, 4-9D oraz lifting, botox i laminowanie rzęs.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/22/29609/476429
Cena netto 4 300,00 zł Cena brutto 4 300,00 zł
Cena netto za godzinę 179,17 zł Cena brutto za godzinę 179,17
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-17 Termin zakończenia usługi 2019-11-19
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-17
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Kategorie dodatkowe KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu "MAGIK" Magdalena Perec
Osoba do kontaktu Magdalena Perec Telefon +48602601844
E-mail info@magik.pila.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do wykonywania zabiegów upiększających i pielęgnacyjnych rzęs, metodami: przedłużanie metodą 2-3D, 4-5D oraz lifting, botox i laminowanie rzęs. Cel zostanie osiągnięty poprzez zajęcia teoretyczne, na których zostaną omówione wyżej opisane zagadnienia oraz poprzez zajęcia praktyczne. W procesie dydaktycznym wykorzystane są prezentacje multimedialne, schematy, rysunki i opracowane skrypty własne. WIEDZA: podstawowy zasób informacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, budowy rzęsy, zalecenia i przeciwwskazania do zabiegów. Wiedza z zakresu zasad BHP podczas zabiegów, jest dokładnie omówiona i prezentowana podczas praktyki na modelkach. Kładziemy ogromny nacisk na praktykę i nabywanie przez kursantkę prawidłowych nawyków. Omówione zostaną wskazania i przeciwskazania do 3 zabiegów objętych tematyką szkolenia. Zalecenie po i częstotliwość ich wykonywania, omówienie sprzętu i etapów zabiegów. UMIEJĘTNOŚCI: umiejętność samodzielnego doboru i wykonywania zabiegów przedłużania i zagęszczania rzęs metodami 2-3D, 4-9D, lifting, botox i laminowanie rzęs. Połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką, pozwala na prawidłowe, w pełni umiejętne i bezpieczne wykonywanie zabiegów na modelkach. Podczas zajęć praktycznych kursantka będzie miała okazję wnikliwe i samodzielnie zapoznać się z techniką, kolejnością i preparatami wykorzystywanymi do zabiegów. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: po ukończeniu szkolenia uczestniczka/uczestnik będzie posiadał umiejętność samokształcenia się oraz będzie potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zadań zawodowych.
Drukuj do PDF