Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

MS Power Point – tworzenie prezentacji biznesowych


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/22/22655/476348
Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 537,50 zł
Cena netto za godzinę 156,25 zł Cena brutto za godzinę 192,19
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-02 Termin zakończenia usługi 2019-12-02
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-22
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warto Szkolić Sp. z o.o. Sp. K.
Osoba do kontaktu Pracownik Wartoszkolić Telefon 883773963
E-mail bur@wartoszkolic.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
W zakresie wiedzy uczestnik szkolenia pozna techniki tworzenia prezentacji multimedialnych. W zakresie umiejętności uczestnik szkolenia nauczy się metod tworzenia prezentacji multimedialnej, tworzyć prezentację "krok po kroku", wykorzystywać multimedialne elementy w prezentacji, synchronizować animacje, zaawansowanych metod tworzenia prezentacji, drukować i przygotowywać pokaz. W zakresie kompetencji społecznych uczestnik szkolenia nabędzie umiejętność samouczenia się, pogłębi swoją świadomość w zakresie ochrony danych.
Drukuj do PDF