Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym B1 zakończony międzynarodowym egzaminem TOICE Bridge - Kierunek Kariera - 65 godzin- po południu 18.45-20.15


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/22/26374/476319
Cena netto 975,00 zł Cena brutto 975,00 zł
Cena netto za godzinę 15,00 zł Cena brutto za godzinę 15,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 65
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-14 Termin zakończenia usługi 2020-03-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-13
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Krzysztof Krawczyk Systemy Informatyczne i Elektroniczne Alcam
Osoba do kontaktu Joanna Gawron Telefon 509459835
E-mail sekretariat@alcam.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest nabycie niezbędnej wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji językowych umożliwiające swobodna komunikację w języku angielskim na poziomie B1. Nacisk położony jest na praktyczne użycie języka angielskiego tak, aby kursant rozumiał wypowiedzi i wyrażenia związane z życiem codziennym (np. informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, otoczenia, pracy, zainteresowań itd). Potrafił porozumiewać się w sytuacjach komunikacyjnych, wymagających udzielenia i uzyskania informacji. Potrafił wyrażać i uzasadnić swoje poglądy, opinie, preferencje i skargi oraz zapytać o opinię innych. Potrafił opisywać swoje pochodzenie, otoczenie (miejsca i ludzi), emocje, uczucia, doświadczenia a także poruszać sprawy związane z potrzebami życia codziennego. Potrafił relacjonować wydarzenia z przeszłości i opisywać fakty z teraźniejszości i przeszłości oraz wyrażać przypuszczenia lub pewność dotyczące zdarzeń w przyszłości. Potrafił wyrazić czynności mające miejsce w przeszłości i teraźniejszości oraz wyrazić warunki dla czynności przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Nabył przekonanie o konieczności ciągłego doskonalenia umiejętności komunikacyjnych i kompetencji leksykalno-gramatycznych przez systematyczne powtarzanie zdobytej już wiedzy i dalszą naukę języka angielskiego.
Drukuj do PDF