Kategorie usług
 
Menu

Kurs na prawo jazdy kat. C i C+E


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/22/21291/476238
Cena netto 4 665,00 zł Cena brutto 4 665,00 zł
Cena netto za godzinę 71,77 zł Cena brutto za godzinę 71,77
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 65
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-25 Termin zakończenia usługi 2020-03-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-25
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Po zakończeniu szkolenia i zdaniu pozytywnie egzaminu państwowego w WORD uczestnik uzyska prawo jazdy wydane przez właściwego dla miejsca zameldowania Starostę/Prezydenta Podstawa prawna to Ustawa o kierujących pojazdami (tekst ujednolicony wg stanu prawnego na dzień 20 sierpnia 2018 r.)
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Właściwy do miejsca zameldowania Prezydent Miasta. Starosta Powiatu
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu LINIA Andrzej Ryszard Szope
Osoba do kontaktu Sylwia Żebrowska Telefon 532496673
E-mail bur@centrum-osk.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia „Kurs na prawo jazdy kat. C i C+E” jest przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu kierowcy kat. C i C+E poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych kierowania pojazdem kat. C oraz kat. C z przyczepą. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdem kat. C i C+E, zasad sprzęgania i rozprzęgania składu, właściwego oznaczenia składu oraz określonego prawem stanu technicznego składu. - umie samodzielnie wykonywać manewry pojazdem kat. C a także pojazdem kat. C z przyczepą (parkowanie, jazda po łuku), sprzęgać oraz rozprzęgać skład, sprawdzać stan techniczny składu, bezpiecznie prowadzić pojazd z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego -ma umiejętności samokształcenia się, rozumie potrzebę aktualizacji wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz konieczność każdorazowego sprawdzania stanu technicznego składu w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym użytkownikom dróg.
Drukuj do PDF