Kategorie usług
 
Menu

Zarządzanie talentami źródłem motywacji zespołu.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/22/5978/476184
Cena netto 960,00 zł Cena brutto 960,00 zł
Cena netto za godzinę 60,00 zł Cena brutto za godzinę 60,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-29 Termin zakończenia usługi 2019-10-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-30
Maksymalna liczba uczestników 17
Kategoria główna KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja ITFF
Osoba do kontaktu Joanna Ciepluch Telefon 535068418
E-mail j.ciepluch@trainers.org
Cel usługi
Cel biznesowy
Możliwość działania w oparciu o indywidualne predyspozycje zwiększy poziom motywacji u poszczególnych członków zespołu, ich gotowość do podejmowania wyzwań, wzrost poczucia włąsnej wartości, tym samym może stanowić drogę do poszerzenia zakresu działań poszczególnych członków zespołu jak i poszerzenia obszarów działań organizacji.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest poszerzenie świadomości zespołu na temat własnych talentów, kluczowych kompetencji oraz ukazanie jak te kompetencje można wykorzystać w trakcie realizacji kluczowych procesów w organizacji. Szkolenie może stanowić fundament do kształtowania systemu zarządzania organizacji w oparciu o „zarządzanie talentami”.
Drukuj do PDF