Kategorie usług
 
Menu

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/22/41053/476118
Cena netto 2 750,00 zł Cena brutto 2 750,00 zł
Cena netto za godzinę 171,88 zł Cena brutto za godzinę 171,88
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-03 Termin zakończenia usługi 2019-11-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-01
Maksymalna liczba uczestników 8
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Hamera Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Dominik Hamera Telefon +48 888 677 422
E-mail office@hameragroup.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Efekty uczenia się: Wiedza: Zna podstawowe zasady tworzenia systemów zarządzania jakością np. Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) i kompleksowego zarządzania przez jakość (TQM). Zna podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem jakością. Zna oczekiwania społeczne i wymogi rynkowe w zakresie podnoszenia jakości w firmie Zna podstawowe efekty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne wdrażania zarządzania jakością w organizacji Umiejętności: Potrafi przeprowadzić audyt wewnętrzny w firmie. Umie ustalić priorytety. Umie dobrać ludzi do realizacji wdrożenia systemu zarządzania jakością w firmie. Potrafi zaplanować i wdrożyć monitoring zarządzania jakością w organizacji. Potrafi przeprowadzić ewaluację dokonanych wdrożeń i wyciągnąć odpowiednie wnioski na przyszłość. Identyfikuje podstawowe zjawiska i procesy w organizacji również w perspektywie długookresowej. Umie wykorzystywać metody techniki dzielenia się wiedzą w zakresie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Kompetencje społeczne (postawy): Posiada pozycję eksperta z zakresu zarządzania jakością w organizacji. Jest osobą wiarygodną, z którą wszyscy pracownicy chętnie współpracują przy wdrażaniu nowych rozwiązań w organizacji. Promuje politykę jakości w przedsiębiorstwie.
Drukuj do PDF