Kategorie usług
 
Menu

Rozwój umiejętności profesjonalnych - AC


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/22/6294/476083
Cena netto 360,00 zł Cena brutto 360,00 zł
Cena netto za godzinę 60,00 zł Cena brutto za godzinę 60,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-15 Termin zakończenia usługi 2019-11-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-14
Maksymalna liczba uczestników 4
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny Art 2. paragraf 154 statutu UŁ: poza studiami, o których mowa w ust.1 Uniwersytet prowadzi także studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz szkolenia
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Łódzki
Osoba do kontaktu Aneta Żak Telefon +48 601 080 326
E-mail aneta.zak@uni.lodz.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenia zdobędzie gruntowną wiedzę na temat realizowania sesji AC w organizacji, pozna narzędzia, procedury i rozwiązania optymalizujące proces oceny AC oraz będzie miał możliwość skonfrontowania swojego dotychczasowego doświadczenia, wiedzy i przekonania na temat tej metody z metodologicznymi standardami jej stosowania. Uczestnik rozwinie umiejętności takiej jak: umiejętność oceniania a także wnioskowania na temat oceny kompetencji, umiejętnosć stosowania tej metody w różnych organizacjach, do oceny różnych grup pracowników/menedżerów, umiejętność budowania raportów indywidualnych. Uczestnik zdobędzie kompetencje społeczne tj.: umiejętność współpracy w grupie, budowania relacji z innymi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, aktywnego słuchania.
Drukuj do PDF