Kategorie usług
 
Menu

Język angielski biznesowy na poziomie A2 - Kierunek Kariera Zawodowa


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/22/12686/475874
Cena netto 4 590,00 zł Cena brutto 4 590,00 zł
Cena netto za godzinę 45,00 zł Cena brutto za godzinę 45,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 102
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-29 Termin zakończenia usługi 2020-09-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-29
Maksymalna liczba uczestników 4
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Łucja Falfus FACE2FACE
Osoba do kontaktu Łucja Falfus Telefon +48604658921
E-mail biuro@face2face.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do uzyskania certyfikatu TELC potwierdzającego znajomość języka angielskiego biznesowego na poziomie A2. CEL EDUKACYJNY: Szkolenie pozwoli na przygotowanie uczestnika kursu do komunikowania się w języku angielskim na poziomie A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Uczestnik kursu rozwinie podczas szkolenia podstawowe słownictwo i zagadnienia gramatyczne z poziomu A2 pozwalające mu na budowanie i zrozumienie wypowiedzi związanych np. z życiem codziennym, opisu krajobrazu, otoczenia (nazwy instytucji) przekazaniem informacji dotyczących miejsca w którym mieszka, wykonaniem zakupów, nazwaniem bardziej skomplikowanych czynności życiowych, poznaniem słownictwo dot. zdrowia, podróży, sytuacji w podróży, nazwaniu środków transportu, rozrywki, wyrażaniem pozytywnych i negatywnych emocji, zredagowaniem bardziej rozbudowanych informacji w formie pisemnej (np. pisanie e.maili) oraz zrozumienia bardziej rozbudowanych tekstów. Kurs języka ogólnego zostanie wzbogacony o słownictwo charakterystyczne dla pracownika biurowego oraz obsługi klienta zagranicznego, tj:spotkania biznesowe, przyjmowanie klienta zagranicznego, rozmowy telefoniczne, rozliczenia, transfery, opis produktu, język komputerowy i obsługa software'u w wersji anglojęzycznej, reklama i marketing produktu, sprzedaż i zakupy, rozwiązywanie problemów w pracy, organizacja i planowanie, wyjazdy biznesowe, rezerwacje hotelu, restauracja, redagowanie maili, idiomy używane w biznesie, kreowanie wizerunku firmy, budowanie marki, zasoby ludzkie, badania i rozwój (R&D), zarządzanie projektami, negocjacje cenowe, prezentacje biznesowe. Uczestnik kursu utrwali i rozbuduje zagadnienia gramatyczne z poziomu A1( m.in.Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple) oraz opanuje zagadnienia typowe dla poziomu A2: wyrażanie planów na przyszłość (Present Continuous i going to), wyrażanie skutków przeszłych czynności (Present Perfect Simple), nadzieje, zagrożenia obietnice dot przyszłości (Future Simple), przewidywanie przyszłości (going to), opis czynności trwających w przeszłości (Past Continuus) oraz zestawinie czynności dokonanych i niedokonanych w przeszlosci (Past Simple, Past Continuous), wyrażanie nakazów, zakazów i przymusu (must vs have to), porównania (the..the...more and more, as, than, like, similar, different, the same, as much, as many, as little, as few), wyrażanie prawdopodobieństwa (1szy tryb warunkowy), strona bierna (czasy Present Simple, Past Simple) Kurs poprowadzony zostanie zgodnie z założeniami metody bezpośredniej w którym mówienie traktowane jest jako narzędzie zdobycia wiedzy oraz cel sam w sobie. 80% czasu na zajęciach poświęcane będzie na rozwinięcie umiejętności komunikowania się i rozumienia wypowiedzi w języku angielskim. CEL SPOŁECZNY: Kurs językowy pozwoli uczestnikowi nabyć umiejętności samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez rozwinięcie zdolności posługiwania się językiem angielskim. Pozwoli na nawiązywanie i utrzymanie kontaktów, odbycie podróży w celach zarobkowych oraz prywatnych, dokonywania zakupów online. Osoba po odbyciu kursu będzie potrafiła komunikować się z obcokrajowcami, nie będzie czuła lęków przed kontaktami w społeczeństwie, wpłynie to na poczucia wartości jednostki, która wówczas chętnej będzie podnosiła swoje kalifikacje korzystając z różnych źródeł, również pozycji anglojęzycznych. Zdobycie umiejętności posługiwania się językiem obcym otworzy przed uczestnikiem nowe możliwości, uświadomi dalsze perspektywy rozwoju poprzez nawiązanie nowych kontaktów, łatwość w podróżowaniu i poznawaniu świata.


Drukuj do PDF