Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka niemieckiego A1


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/22/11456/475814
Cena netto 13 000,00 zł Cena brutto 13 000,00 zł
Cena netto za godzinę 108,33 zł Cena brutto za godzinę 108,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 120
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-03 Termin zakończenia usługi 2020-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-23 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-31
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Certyfikat potwierdzający znajomość języka według klasyfikacji CEFR
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
ETS Global
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
ETS Global
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu English Zone Centrum Językowe Elżbieta Skowron
Osoba do kontaktu Elżbieta Skowron Telefon 694421963
E-mail biuro@englishzone.eu
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestnika do komunikacji w języku niemieckim, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji ustnej. Szkolenie umożliwi Uczestnikowi nabycie kompetencji językowych z zakresu języka niemieckiego na poziomie A1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ, ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR). Po zakończeniu szkolenia Uczestnik rozumie potoczne zwroty i potrafi je zastosować w codziennych sytuacjach. Umie przedstawić siebie i innych, odebrać i zostawić ustną wiadomość. Potrafi formułować proste wypowiedzi związane z potrzebami życia codziennego.


Drukuj do PDF