Kategorie usług
 
Menu

Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa dla mikroprzedsiębiorstwa w ramach projektu Akademia Menadżera MSP


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/21/9689/475675
Cena netto 1 500,00 zł Cena brutto 1 845,00 zł
Cena netto za godzinę 300,00 zł Cena brutto za godzinę 369,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 5
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-27 Termin zakończenia usługi 2019-10-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-25
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu CST Coaching Anita Orzechowska
Osoba do kontaktu Anita Orzechowska Telefon +48 691213623
E-mail anita.orzechowska@cstcoaching.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem przeprowadzenia diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa jest przygotowanie planu działań rozwojowych wraz z określeniem czasu potrzebnego na jego wdrożenie. Przeprowadzenie analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz określenie luk kompetencyjnych menadżerów dostarczy informacji na stworzenie strategii oraz wyznaczenie celów biznesowych. Zastosowanie planu rozwoju przełoży się na wzrost kompetencji kadry menadżerskiej, co wpłynie na podniesienie efektywności przedsiębiorstwa, jak i generowanie zysków w terminie do 12 miesięcy od przeprowadzenia diagnozy.
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym jest podniesienie świadomości potrzeby ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa. Uczestnik będzie świadomy potrzeb rozwojowych swoich i personelu oraz realizacji celów strategicznych w określonym czasie. Uczestnik będzie potrafił korzystać z diagnozy w realizacji celów biznesowych. Uczestnik będzie świadomy potrzeby usprawniania procesów decyzyjnych, określenia obszarów odpowiedzialności, sposobu zarządzania, rozwoju know-how przedsiębiorstwa i użycia nowoczesnych technologii. Uczestnik będzie wiedział jakie w jego przedsiębiorstwie są mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia zarówno w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim jak i relacjami z klientami.
Drukuj do PDF