Kategorie usług
 
Menu

Współpraca i komunikacja międzypokoleniowa - Pokolenie X i Y w jednej firmie


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/21/22655/475667
Cena netto 2 500,00 zł Cena brutto 3 075,00 zł
Cena netto za godzinę 156,25 zł Cena brutto za godzinę 192,19
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-16 Termin zakończenia usługi 2020-06-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-04 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-08
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warto Szkolić Sp. z o.o. Sp. K.
Osoba do kontaktu Pracownik Wartoszkolić Telefon 883773963
E-mail bur@wartoszkolic.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
W zakresie wiedzy uczestnik szkolenia szczegółowo zostanie zapoznany z terminem generacja X i Y oraz pozna subtelności związane z procesami komunikacyjnymi pomiędzy nimi oraz dowie się z jakie są przewagi oraz słabości obu generacji. W zakresie umiejętności uczestnik szkolenia nauczy się, jak zbudować wzajemną przestrzeń dialogu i porozumienia, a także w jaki sposób można przetestować strategie komunikacyjne pracowników w działaniu. W zakresie kompetencji społecznych uczestnik samodzielnie nazwie i uświadomi sobie, jakie są silne i słabe strony obu generacji, uświadomi sobie i zrozumie własne style komunikacyjne.
Drukuj do PDF