Kategorie usług
 
Menu

SMART BUSINESS CONCEPT - Opracowanie założeń usprawnień procesów w oparciu o metodę standaryzacji pracy


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/21/20760/475537
Cena netto 4 680,00 zł Cena brutto 5 756,40 zł
Cena netto za godzinę 195,00 zł Cena brutto za godzinę 239,85
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-10 Termin zakończenia usługi 2019-12-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-10
Maksymalna liczba uczestników 4
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wschodni Instytut Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Grzegorz Kowalczuk Telefon 730 280 001
E-mail gkowalczuk@smartcare.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem usługi jest poprawa kompetencji kadry zarządzającej/menadżerów w obszarach usprawnienia funkcjonujących procesów, systemów, rozwiązań w ramach organizacji. Usługa obejmuje działania z zakresu: analizy poszczególnych procesów w organizacji, planowania ich kontroli, a także planowania systemowych rozwiązań zmierzających do ich usprawnienia. POZOSTAŁE CELE USŁUGI: Wiedza i umiejętności: • podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie objętym usługą rozwojową (40%); • utrwalenie nawyków związanych z pozyskanymi umiejętnościami (30%); • stworzenie grupy wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy będą w stanie zapewnić efektywność organizacji (20%); • zapewnienie „mocnych” podstaw dla osób, które myślą o zawodowej przyszłości w wybranym obszarze wsparcia (10%); Kompetencje społeczne: • rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju; • rozwinięta w toku uczenia się zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania. Wymagania wobec uczestnika : • odpowiedzialność, umiejętność pracy w grupie, wysokie zdolności interpersonalne; • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.
Drukuj do PDF