Kategorie usług
 
Menu

Coaching i mentoring w biznesie


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/21/7323/475536
Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 1 800,00 zł
Cena netto za godzinę 60,00 zł Cena brutto za godzinę 60,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 30
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-28 Termin zakończenia usługi 2020-01-02
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-28
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Coaching i mentoring w biznesie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Szkoła Coachingu Lilianna Kupaj
Osoba do kontaktu Joanna Chmura Telefon +48 696896643
E-mail biuro@szkolacoachingu.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
1. Przygotowanie diagnozy firmy w obszarach: sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania i motywowania pracowników, komunikacji wewnątrz firmy. 2. Przeprowadzenie indywidualnego lub grupowego coachingu oraz mentoringu w zakresie komunikacji wewnątrz firmy, sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania zasobami ludzkimi. 3. Przygotowanie kluczowych osób firmy do efektywnego przeprowadzania trudnych rozmów i rozwiązywania konfliktów. 4. Przygotowanie kluczowych osób firmy do identyfikowania dysfunkcji zespołowych oraz ich niwelowania. 5. Przygotowanie kluczowych osób firmy do umiejętnego motywowania kluczowych osób i zespołów
Drukuj do PDF