Kategorie usług
 
Menu

Obsługa kas fiskalnych


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/21/10510/475525
Cena netto 180,00 zł Cena brutto 180,00 zł
Cena netto za godzinę 22,50 zł Cena brutto za godzinę 22,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-07 Termin zakończenia usługi 2019-12-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-06
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Osoba do kontaktu Patrycja Jasczyk Telefon 697818659
E-mail lubliniec@zdz.katowice.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Opanowanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego obsługiwania kasy fiskalnej i innych urządzeń sklepowych.


Drukuj do PDF