Kategorie usług
 
Menu

Spawanie MMA poziom I+II+III


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/21/7539/475517
Cena netto 5 200,00 zł Cena brutto 5 200,00 zł
Cena netto za godzinę 65,00 zł Cena brutto za godzinę 65,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-02 Termin zakończenia usługi 2019-12-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-30
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Proces certyfikacji przeprowadzi jednostka certyfikująca osoby zgodznie z normą PN EN ISO EIC 17024:2012. Certyfikacja zostanie przeprowadzona również w oparciu o normę branżową PN EN 9606 arkusz 1-5
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
TUV SUD / Polski Instytut Certyfikacji / Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
TUV SUD / Polski Instytut Certyfikacji / Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zofia Rabsztyn Akademia Dobrej Jazdy
Osoba do kontaktu Leszek Rabsztyn Telefon
E-mail leszekrabsztyn@poczta.fm
Cel usługi
Cel edukacyjny
edukacyjny – zwiększenie wiedzy oraz uzyskanie umiejętności. W zakres celu wyodrębniono trzy podstawowe składowe: Wiedza- Uczestnik szkolenia zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu spajania metali w tym nabędzie wiedze z zakresu: Zastosowania elektryczności do spajaniu, BHP, Materiałoznawstwa, Czytanie rysunku tech. oraz rodzaje maszyn i urządzeń. Umiejętności - zdobędzie umiejętności praktyczne w zakresie spajania w tym łączenia metali/tworzyw sztucznych oraz umiejętności obsługi i wykorzystywania urządzeń spawalniczych. Kompetencje – uczestnik szkolenia zdobędzie kompetencje w zakresu spajania w metodzie określonej w karcie usługi. Uczestnik uzyska odpowiednie uprawnienie spajacz)
Drukuj do PDF