Kategorie usług
 
Menu

KOBIETA W BIZNESIE Jak zwiększyć swoją pewność siebie w relacjach biznesowych, jak świadomie rozwijać swój potencjał, aby odnieść sukces w życiu zawodowym i prywatnym.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/21/5716/475513
Cena netto 890,00 zł Cena brutto 1 094,70 zł
Cena netto za godzinę 63,57 zł Cena brutto za godzinę 78,19
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-13 Termin zakończenia usługi 2019-11-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-12
Maksymalna liczba uczestników 14
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu HUMAN SKILLS Iwona Firmanty
Osoba do kontaktu Aleksandra Jaskot Telefon +48 22 224 21 95
E-mail biuro@humanskills.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnicy nabędą wiedzę o: -Sposobach na zwiększenie pewności siebie, poczucia sprawstwa oraz komfortu psychicznego. - Osobistym potencjale oraz wzrost motywacji do świadomego korzystania z niego w życiu zawodowym i prywatnym. - Metodach na zadbanie o życiową równowagę – harmonię życia prywatnego i zawodowego. - Sposobach przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. - Narzędziach do pracy nad własnymi celami i cechami (m.in. STAR, PAR). Uczestnicy nabędą umiejętności: - Świadomego zarządzania swoim potencjałem. - Radzenia sobie ze stresem. - Komunikacji dostosowanej do odbiorcy. - Wywierania wpływu. - Zarządzania czasem, realizacji celów. Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z: - Autoprezentacją. - Organizacją pracy i czasu. - Zarządzaniem sobą, swoim potencjałem. - Budowaniem relacji interpersonalnych. - Pewnością siebie.
Drukuj do PDF