Kategorie usług
 
Menu

Operator koparki kl. III


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/21/7539/475500
Cena netto 1 650,00 zł Cena brutto 1 650,00 zł
Cena netto za godzinę 45,83 zł Cena brutto za godzinę 45,83
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 36
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-30 Termin zakończenia usługi 2019-12-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-29
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Po zdanym egzaminie wydawana jest imienna książka operatora maszyn budowlanych.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zofia Rabsztyn Akademia Dobrej Jazdy
Osoba do kontaktu Leszek Rabsztyn Telefon 502 025 383
E-mail leszekrabsztyn@poczta.fm
Cel usługi
Cel edukacyjny
Edukacyjny – zwiększenie wiedzy oraz uzyskanie umiejętności. W zakres celu wyodrębniono trzy podstawowe składowe: Wiedza- Uczestnik szkolenia zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń, technologii prac oraz budowy maszyn i urządzeń. Umiejętności - zdobędzie umiejętności praktyczne w zakresu użytkowania maszyny objętej zakresem szkolenia. Kompetencje – uczestnik szkolenia zdobędzie kompetencje w zakresu obsługi maszyn i urządzeń oraz zdobędzie uprawnienia operatora
Drukuj do PDF