Kategorie usług
 
Menu

BAZY DANYCH SQL


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/21/5179/475489
Cena netto 1 440,00 zł Cena brutto 1 440,00 zł
Cena netto za godzinę 80,00 zł Cena brutto za godzinę 80,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 18
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-18 Termin zakończenia usługi 2019-12-19
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-13
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Wiesława Stajura Telefon 48413430580
E-mail info@interpsi.ok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do tworzenia i zarządzania bazami danych, w tym przygotowanie pracowników do sprawnego i bezpiecznego zarządzania serwerami baz danych SQL, bazami danych oraz danymi przechowywanymi na serwerach. W szczególności, po ukończeniu szkolenia uczestnik: ma uporządkowaną wiedzę w zakresie tworzenia, konfiguracji i zarządzania bazami danych; potrafi instalować i konfigurować serwery baz danych, zarządzać bazami i danymi na serwerach baz danych SQL, zadbać o bezpieczeństwo informacji przechowywanych na serwerach baz danych SQL; potrafi pracować w grupie i rozwiązywać bieżące problemy w zakresie administrowania danymi.
Drukuj do PDF