Kategorie usług
 
Menu

PCM®: Rozwiązywanie konfliktów i motywacja


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/21/21518/475468
Cena netto 1 600,00 zł Cena brutto 1 968,00 zł
Cena netto za godzinę 200,00 zł Cena brutto za godzinę 246,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-04 Termin zakończenia usługi 2020-06-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-21 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-03
Maksymalna liczba uczestników 14
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AUTONOMIA CONSULTING Lucyna Ławniczak
Osoba do kontaktu Izabela Mejza Telefon 517 988 157
E-mail i.mejza@autonomia-consulting.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem warsztatu jest pogłębienie wiedzy uczestników odnośnie radzenia sobie ze stresem oraz adekwatnych reakcji na poszczególnych etapach sekwencji stresu zgodnie z Process Communication Model®, co pozwoli na sprawne zarządzanie sytuacjami konfliktowymi, minimalizowanie negatywnych skutków stresu i budowanie motywacji. Wiedza, którą nabędą uczestnicy: Uczestnik zna zaawansowane założenia Process Communication Model®, w tym potrafi wymienić 6 sekwencji stresu i mity z nimi związane, wzorce porażki i kwestie stojące za poszczególnymi typami oraz wskazać potrzeby psychologiczne i sposób ich adekwatnego zaspokajania na gruncie prywatnym i zawodowym. Umiejętności, które uzyskają uczestnicy: potrafi rozpoznawać sygnały stresu i adekwatnie na nie reagować, a także budować adekwatne plany prywatne i zawodowe, wspierające realizację potrzeb psychologicznych. Kompetencje społeczne: Uczestnik potrafi budować relacje w oparciu o obserwację i adekwatne dopasowanie stylu interakcji do dostrzeganych potrzeb. Ma także samoświadomość w obszarze własnych sekwencji stresu i ich potencjalnego wpływu na relację oraz możliwości minimalizowania ich negatywnych ko co wpływa na poprawę relacji osobistych i profesjonalnych.


Drukuj do PDF