Kategorie usług
 
Menu

Process Communication Model®: podstawowe zagadnienia


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/21/21518/475460
Cena netto 2 400,00 zł Cena brutto 2 952,00 zł
Cena netto za godzinę 200,00 zł Cena brutto za godzinę 246,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-11 Termin zakończenia usługi 2020-05-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-21 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-10
Maksymalna liczba uczestników 14
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AUTONOMIA CONSULTING Lucyna Ławniczak
Osoba do kontaktu Izabela Mejza Telefon 517 988 157
E-mail i.mejza@autonomia-consulting.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami Process Communication Model®, co pozwoli na wykorzystanie tego narzędzia w ich praktyce zawodowej poprzez budowanie skutecznej komunikacji, dobór adekwatnego stylu zarządzania oraz środowiska pracy, adekwatne odpowiedzi na sygnały stresu oraz potrzeby psychologiczne. Wiedza, którą nabędą uczestnicy: Uczestnik zna założenia Process Communication Model®, w tym potrafi wymienić 6 typów osobowości oraz związaną z nim percepcję, kanał komunikacji, preferencje środowiskowe, styl interakcji, potrzeby psychologiczne i sekwencję stresu. Umiejętności, które uzyskają uczestnicy: Uczestnik potrafi wybrać adekwatny kanał komunikacji i percepcję oraz użyć jej w komunikacji w zależności od potrzeb rozmówcy, potrafi wdrożyć styl zarządzania adekwatny do potrzeb drugiej strony oraz rozpoznawać sygnału stresu i adekwatnie na nie reagować. Kompetencje społeczne: Uczestnik potrafi budować relacje w oparciu o obserwację i adekwatne dopasowanie stylu interakcji do dostrzeganych potrzeb. Ma także samoświadomość w obszarze własnych preferencji i ich wpływu na styl interakcji.
Drukuj do PDF