Kategorie usług
 
Menu

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/21/5716/475459
Cena netto 690,00 zł Cena brutto 848,70 zł
Cena netto za godzinę 98,57 zł Cena brutto za godzinę 121,24
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-01 Termin zakończenia usługi 2020-04-01
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-21 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-31
Maksymalna liczba uczestników 14
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu HUMAN SKILLS Iwona Firmanty
Osoba do kontaktu Aleksandra Jaskot Telefon +48 22 224 21 95
E-mail biuro@humanskills.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnicy nabędą wiedzę o: - Sposobach na zapobieganie ujawnianiu tajemnic przedsiębiorstwa. - Aspektach prawnych, m.in. działaniach, które może podjąć przedsiębiorca, gdy dojdzie do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. - Rozwiązaniach dotyczących zarządzania poufnymi informacjami. Uczestnicy nabędą umiejętności: - Zapobiegania naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa poprzez odpowiednie zabezpieczanie informacji poufnych. - Naprawienia szkody wynikającej z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z: - Rozwiązywaniem problemów związanych z ochroną tajemnic przedsiębiorstwa. - Zarządzaniem poufnymi informacjami.
Drukuj do PDF