Kategorie usług
 
Menu

Warsztat certyfikacyjny PCM dla coachów


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/21/21518/475442
Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 5 166,00 zł
Cena netto za godzinę 262,50 zł Cena brutto za godzinę 322,88
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-28 Termin zakończenia usługi 2020-05-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-21 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-28
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AUTONOMIA CONSULTING Lucyna Ławniczak
Osoba do kontaktu Izabela Mejza Telefon 517 988 157
E-mail i.mejza@autonomia-consulting.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem warsztatu certyfikacyjnego jest przygotowanie uczestników do indywidualnej pracy z Process Communication Model® oraz certyfikacja uprawniająca do korzystania z narzędzia oraz prowadzenia sesji informacji zwrotnych dla klientów. Wiedza, którą nabędą uczestnicy: Uczestnik wie, jak prowadzić z klientem sesje indywidualnej i grupowej informacji zwrotnej Process Communication Model® oraz potrafi budować plan pracy coachingowej w odniesieniu do profilu klienta, w tym w szczególności wie, jak przekazać informację zwrotną odnośnie następującego zakresu: 6 typów osobowości oraz związanych z nim percepcjami, kanałów komunikacji, preferencji środowiskowych, stylów interakcji, potrzeb psychologiczne i sekwencji stresu. Umiejętności, które uzyskają uczestnicy: Uczestnik potrafi samodzielnie prowadzić sesje informacji zwrotnych z zakresu Process Communication Model® i przekazywać informacje odnośnie poszczególnych elementów profilu. Kompetencje społeczne: Uczestnik potrafi budować relacje w oparciu o obserwację i adekwatne dopasowanie stylu interakcji do dostrzeganych potrzeb. Ma także samoświadomość w obszarze własnych preferencji i ich wpływu na styl interakcji. Zna również swoją sekwencję stresu i wie, jak potencjalnie może ona wpływać na relację, przez co potrafi budować bardziej trwałe relacje z innymi.
Drukuj do PDF