Kategorie usług
 
Menu

Studium menedżerskie Zarządzanie Projektami z IPMA - 54


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/21/6294/475403
Cena netto 3 780,00 zł Cena brutto 3 780,00 zł
Cena netto za godzinę 70,00 zł Cena brutto za godzinę 70,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 54
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-26 Termin zakończenia usługi 2019-12-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-26
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny Art 2. paragraf 154 statutu UŁ: poza studiami, o których mowa w ust.1 Uniwersytet prowadzi także studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz szkolenia
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Łódzki
Osoba do kontaktu Aneta Żak Telefon +48 42 635 53 68
E-mail aneta.zak@uni.lodz.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Studium menedżerskie Zarządzanie Projektami to program intensywnego rozwoju kompetencji menedżerskich zapewniający przygotowanie do egzaminu IPMA D. Łatwiejsza i skuteczniejsza kontrola realizacji projektu przyczynia się do zwiększenie min. o 2 sztuki ilości zakończonych z sukcesem projektów w wyniku podniesienia kompetencji zawodowych i umiejętnościom zdobytym na szkoleniu certyfikującym IPMA D.
Cel edukacyjny
Celem Studium menedżerskiego Zarządzanie Projektami z certyfikacją IPMA® jest przygotowanie Uczestników do zdania egzaminu prowadzącego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu IPMA D Certified Project Management Associate, w obszarze kompetencji niezbędnych do zarządzania projektami oraz wykonywania zawodu project managera, poprzez przekazywanie informacji z zakresu m.in.: planowania projektu, zarządzania zespołem projektowym, zarządzania ryzykiem projektu, metody EV w zarządzaniu projektem. Po ukończeniu szkolenia Uczestnik: - wykorzystuje poszerzoną wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania procesów decyzyjnych zachodzących w realizowanym projekcie, - umie ocenić potencjalne ryzyko w projekcie i wybrać odpowiednie metody do jego zarządzania, - samodzielnie analizuje i proponuje możliwe rozwiązania konkretnych problemów decyzyjnych w zakresie zarządzania projektem, posiada umiejętności wdrażania proponowanych rozwiązań. - ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie nabywania kompetencji niezbędnych do realizacji projektów, - rozumie istotę komunikacji interpersonalnej oraz potrafi identyfikować zagrożenia związane z realizacją projektu, - uczestnik nabywa umiejętności niezbędnych do uzyskania awansu na wyższy poziom przywództwa. Po ukończeniu szkolenia Uczestnik: - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu planowania i zarządzania projektem, - umie ocenić potencjalne ryzyko w projekcie i wybrać odpowiednie metody do jego zarządzania, - ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie nabywania kompetencji niezbędnych do realizacji projektów, - rozumie istotę komunikacji interpersonalnej oraz potrafi identyfikować zagrożenia związane z realizacją projektu.
Drukuj do PDF