Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego na poziomie B1 (115 godzin), INTENSYWNY zakończony egzaminem zewnętrznym ETS Global, BON NA SZKOLENIE.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/21/14293/475290
Cena netto 3 795,00 zł Cena brutto 3 795,00 zł
Cena netto za godzinę 33,00 zł Cena brutto za godzinę 33,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 115
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-04 Termin zakończenia usługi 2020-02-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-08
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 1. Kurs języka angielskiego dla dorosłych na poziomie początkującym. 2. Kurs języka angielskiego dla dorosłych na poziomie A1. 3. Kurs języka angielskiego dla dorosłych na poziomie A2. 4. Kurs języka angielskiego dla dorosłych na poziomie B1. 5. Kurs języka angielskiego dla dorosłych na poziomie B2.
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Edukacyjny Let's Talk A & K Kuniccy S.C.
Osoba do kontaktu Agnieszka Kunicka Telefon +48 693 424 585
E-mail info@lets-talk.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy kompetencji językowych na poziomie średniozaawansowanym B1, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Uczestnik szkolenia zdobędzie następujące umiejętności w zakresie języka angielskiego: 1. Umiejętności ogólne: • rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. • potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. • potrafi tworzyć spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane, bądź ją interesują. • potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. 2. Umiejętności szczegółowe: • potrafi udzielać rad • potrafi rozmawiać o wadach i zaletach w różnych kwestiach • potrafi zdawać relację z wypowiedzi innych osób • potrafi wypowiadać różne dźwięki i zna symbole fonetyczne • potrafi rozmawiać o rzeczach, na które może sobie pozwolić lub nie • wie, jak po angielsku założyć konto i dokonać przelewu • potrafi rozmawiać na temat portali społecznościowych i blogów • umie rozmawiać o rzeczach, które wydarzyły się w przeszłości i mają wpływ na teraźniejszość • zna słownictwo i wyrażenia z zakresu ruchu drogowego • potrafi rozmawiać na temat żywienia i zdrowia • potrafi rozmawiać na temat środowiska i zanieczyszczenia środowiska • potrafi wyrażać swoje zdanie na temat rzeczy, do których jest przyzwyczajony • zna słownictwo służące wyrażaniu uprzejmości wobec innych osób • zna słownictwo i wyrażenia z zakresu : Zbrodnia i kara • potrafi przekazać informacje o swoich umiejętnościach w przeszłości • potrafi rozmawiać o rzeczach, które lubi • potrafi wyrażać swoje uczucia po angielsku • potrafi wyrazić swoją opinię o rzeczach w przeszłości, które nie udały się • potrafi mówić o jedzeniu, które lubi i nie lubi • potrafi opisywać ludzi • potrafi mówić o rzeczach, których nie wolno lub nie powinno się robić • potrafi wydawać rozkazy • potrafi wyrażać pewność dotyczącą przeszłości • potrafi rozmawiać na temat uzależnień • potrafi rozmawiać na temat pracy i pójścia na emeryturę • potrafi używać argumentów za i przeciw • potrafi wyrażać swoje wątpliwości • potrafi wyrażać swój stosunek do różnych spraw • potrafi rozmawiać na temat operacji plastycznych i ich skutkach ubocznych • potrafi wyrażać swój żal dotyczący sytuacji aktualnych i z przeszłości • potrafi wyrażać swoje zdenerwowanie z powodu czyjegoś zachowania • potrafi rozmawiać o złych zachowaniach i różnego rodzaju karach • potrafi rozmawiać o polityce i politykach • potrafi opisywać swoje hobby i zainteresowania • potrafi wyrażać przypuszczenia • potrafi wyrazić swoją aprobatę lub dezaprobatę wobec czegoś Celem szkolenia jest również nabycie przez słuchaczy kompetencji społecznych. Zdobywając w/w umiejętności językowe, uczestnik kursu przełamie barierę w mówieniu, wypracuje prawidłowe nawyki myślenia po angielsku i w rezultacie będzie potrafił komunikować się w stopniu średniozaawansowanym. Grupą docelową są osoby dorosłe na poziomie średniozaawansowanym.
Drukuj do PDF