Kategorie usług
 
Menu

Kadry i płace


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/21/12471/475093
Cena netto 1 750,00 zł Cena brutto 1 750,00 zł
Cena netto za godzinę 20,59 zł Cena brutto za godzinę 20,59
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 85
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-29 Termin zakończenia usługi 2019-12-19
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-29
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs Kadry i płace
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie
Osoba do kontaktu Katarzyna Goś Emilia Kokorniak Telefon 89 527 90 50
E-mail buro@olsztyn.skwp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie uczestników kursu do pracy w dziale kadr i płac. Kurs daje możliwości zapoznania się z zagadnieniami prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, naliczania i ewidencji wynagrodzeń niezbędnych do pracy w dziale kadrowo-płacowym. Słuchacz po ukończonym kursie posiądzie wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, naliczania i ewidencji wynagrodzeń, zasad sporządzania dokumentacji kadrowo-płacowej, naliczania funduszu świadczeń socjalnych, sporządzanie dokumentacji PFRON oraz naliczanie składek PFRON. Kursant ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Drukuj do PDF