Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu nurkowego PADI Open Water Diver - szkolenie PADI Open Water Diver - Peak Performance Buoyancy


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/21/39530/475066
Cena netto 2 926,83 zł Cena brutto 3 600,00 zł
Cena netto za godzinę 104,53 zł Cena brutto za godzinę 128,57
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 28
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-28 Termin zakończenia usługi 2019-11-03
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-27
Maksymalna liczba uczestników 8
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Certyfikat międzynarodowy PADI Open Water Diver poprzedzony egzaminem według standardów Professional Association of Diving Instructors
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Blue Adventures Andrzej Nowak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Professional Association of Diving Instructors
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Kształcenie zawodowe
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Blue Adventures Andrzej Nowak
Osoba do kontaktu Andrzej Nowak Telefon +48 534 004 464
E-mail biuro@blueadventures.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Nabycie wiedzy potrzebnej do zaliczenia teoretycznego i praktycznego egzaminu nurkowego OWD PADI. Wiedza: - znał zasady bezpiecznego nurkowania - znał teorię nurkowania potrzebną aby zaplanować i bezpiecznie przeprowadzić nurkowanie w ciągu dnia do głębokości 18 m - znał zasady zadbania o sprzęt nurkowy oraz jego podstawowej konserwacji Umiejętności: - potrafił bez nadzoru instruktora zaplanować nurkowanie w dzień do głębokości 18 m - potrafił nazwać sprzęt potrzebny do nurkowania, a także samodzielnie go złożyć oraz rozłożyć - potrafił zadbać o sprzęt nurkowy. Kompetencje społeczne: - miał świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie nurkowania do 18 m - rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz będzie miał chęć rozwoju i samokształcenia
Drukuj do PDF