Kategorie usług
 
Menu

Kurs kierowcy zawodowego: prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do kat. C, CE


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/18/12324/474522
Cena netto 6 000,00 zł Cena brutto 6 000,00 zł
Cena netto za godzinę 31,58 zł Cena brutto za godzinę 31,58
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 190
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-28 Termin zakończenia usługi 2019-12-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-27
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Po zakończeniu szkolenia i zdaniu pozytywnie egzaminu państwowego przeprowadzonego prze egzaminatorów wyznaczonych przez Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Podstawa prawna to art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Po zakończeniu szkolenia i zdaniu pozytywnie egzaminu państwowego w WORD uczestnik uzyska prawo jazdy wydane przez właściwego dla miejsca zameldowania Starostę / Prezydenta. Podstawa prawna to Ustawa o kierujących pojazdami ( tekst ujednolicony wg stanu prawnego na dzień 20 sierpnia 2018 r.)
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Właściwy do miejsca zameldowania Prezydent Miasta / Starosta Powiatu
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST Jarosław Bogusz
Osoba do kontaktu Agata Naruszko Telefon 505 903 590
E-mail biuro@elita.biz.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz prawo jazdy, które pozwoli na uzyskanie uprawnień do wykonywania przewozu rzeczy. Przeznaczone jest dla kierowców, którzy nie posiadają prawo jazdy kategorii C i zamierzają wykonywać przewóz drogowy. Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie: zdobycia uprawnień do kierowania samochodem ciężarowym pow. 3,5 t. oceny sytuacji awaryjnych oraz zachowania się w sytuacjach krytycznych na drodze, obowiązków i odpowiedzialności kierowcy oraz posiadacza pojazdu w ruchu drogowym, zasad i technik kierowania pojazdem mechanicznym. Szkolenie ma również na celu nabycie określonych kompetencji społecznych, tj. uczestnik będzie: miał świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu transportu drogowego i rządzących nim zasad oraz na jakie zagrożenia na drodze i w pracy narażony jest kierowca, rozumiał potrzebę ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz predyspozycji fizycznych i psychicznych, rozumiał i potrafi odczytać znaki i sygnały drogowe, znał obowiązki i odpowiedzialność kierowcy i posiadacza pojazdu w ruchu drogowym, posiadał chęć samokształcenia i będzie rozumiał kryteria i zasady obowiązujące na egzaminie państwowym.
Drukuj do PDF